Sunday, April 29, 2012

Aprilliteesid


Meeletu 20.4.12 Tln Linnateater

Eelkõnelejate valguses olen piisavalt süüdimatu ja naivistlik. Oma sõnadele kaalu lisamiseks võin
vaid neid tsiteerida. Aga... „Mina olen ... (Hakkan naerma.) No jah, eks ma vist selleks siin olengi,
et ma ei tea teile kohe öelda, kes ma olen. Ja teisest küljest olen ma selleks siin, et ... (Pikk paus.)
Üldiselt üks segane värk. Aga kindlasti ei ole see kurvameelsus, mis mind siia tõi. Pigem küsimus,
mis edasi saab. Ma usun, et paljudel on aeg-ajalt tekkinud küsimus...“

Muidugi oli see tsitaat- Jaan Tätte, Meeletu.. Hea koht selle küsimiseks, hea maja, head inimesed.
Oli, on ja jääb. Selle maja igapäeva juhataja kindlasti teab ka osa vastusest. Ja julma teatri
vaatenurgast olen ma piisavalt õige inimene seda küsima, ehkki nii kummaline vast kui see täna
minu suust tundub, siis minul endal seda küsimust ei ole. Mina tean, mis minust saab, kus kivi all
järjepidevus peidus on. Mul on õnn tulla esmalt kohast, kus viisteist aastat töötasin toetatud kindla
eelarvega suurettevõttes, kaheksa sellest juhtisin seal kunstiloomet, oman visioone ja suudan
vedada ideed ja koostada eelarveid ca ühe miljoni euro piires, tean, kuidas ja mis kriteeriumeid
järgides tehakse seda naabrite juures. Ma tunnen viit viimast kultuuriministrit argielus ka.
Aselinnapeasid. Kultuurinõunikke. Neli viimast aastat olen rahulikult läinud kahega oma isiklikest
visioonidest, seda on aegajalt stimuleeritud, püsivust on olnud keerulisem ülal hoida, kuid tänu
tasakaalukatele inimestele on rada teada ja julgustandev.
Meeletu, ütlen ma.
Meeletu, kui mõõde, aga ka kui hinnang.
Härra Torop rääkis stabiilsuse olemusest, Ott turust, Hedi-Liis tulemisest ja jäämisest. „Aga
kindlasti ei ole see kurvameelsus, mis mind siia tõi. „
Praktiku Aprilliteesid ellu jäämiseks:

1 MEELETU VEENMINE
Ilma regulaarse stimulatsiooni ja regulaarse lisaressursi allikata peab olema jõudu meeletuks
veenmiseks, et inimesed sinu mõttega haakuks. Brookile kirjutas keegi mees, kes küsis: härra,
kuidas saada lavastajaks. Brook vastas, et sõna otseses mõttes rääkige ära kamp inimesi, veenge
neid, et teie olete lavastaja. Kui õnnestub, oletegi lavastaja. Umbes 4 aastat tagasi ma midagi
sellist tegin ja teen seda siiani iga päev, sest meie skeemides teisi variante eriti ei ole- hoolimata
tagamaadest ja tingimustest, peab alati olema seal „veel midagi“. Samas toobki seesama veenmine
meeletu äratundmise endas, mida siis tegelikult tahad/tahate. See on õige alus. See on hea
proovikivi. Julm värk, kurnav, vahel ka pikaldane- aga aus. Kui te seda suudate, siis pisitasa tekib
lisaks harjumusele ka püsivus ja tasakaal.

2 MEELETUS ISE
Hiljaaegu küsiti minult minu arvamust alustada hetkel oma teatri või grupiga, millised on
võimalused. Tuletame siin meelde tänaseid eelkõnelejaid. Samamoodi oli see 2008. Meie
alustamine toetus ainult tänu inimeste heale tahtele ja toonase stimulatsiooniorgani selgele sõnumile
stimulatsiooni ulatuse näol. Kontaktide hulk ja tehtud tegude jälg oli julgustav ja kindlasti suurem
keskmise kodaniku omast. Püsima on jäädud vaid tänu äratundmise selgusele, isikliku visiooni
jõulisusele ( mida toetab muidugi tagasiside ), kvaliteedile ja headele inimestele. Vastutulekutele sõna otseses mõttes. Kolleegide, kinnisvaraomanike, teenuste osas. See kõik toetab arusaama, et sind
on siiani vaja, et jah, ka sel asjal, mida aetakse kuidagi isiklikumalt, on laiemat kõlapinda. Meeletus
oli masu alguses midagi rajama hakata, kuid siis vähemalt oli silme ees siht, et küll ressurss järele
jõuab. Täna ma alustada ei soovitaks, eriti koolist tulnutel.

3 MEELESTATUD KOHUSTUS
Liigume olemuslikult edasi. Ma mõistestaks selle inetu ja majanduskeelse „stabiilsuse“ ühest
küljest järjekindluseks ja teisalt suutlikkuseks. Teatud toetatud suutlikkus toob kohe ka kohustuse,
kui see regulaarne toetatus puudub, võib tekkida sisemine moraalne kohustus või ka väline surve,
mis omakorda tekitab pideva üle lati hüppamise vajaduse. Teeme palun siinkohal selge vahe
kohustuse ja distsipliini vahel. Kohustus on sund, distsipliin on regulaarsus. Aga alati pole see üle
lati hüppamine tarvilik. Sõnum läheb ses rapsimises kaotsi, inimene väsib- nii sõnumi edastaja kui
vastuvõtja, sõnum hägustub ja ühtäkki näeme, et stimulatsioon on viinud välja simulatsioonini.
Esitatakse arengut, mitte ei areneta. Teatris on koormate viisi hirmu, üks nendest on oskamatus lahti
lasta. Sellisel moel plahvatust ei sünni, seda pärsib kohustus õnnestuda. Mart Juurt feisspukist
parafraseerides: Langi nimekiri- raamatute kohta . Aga meie teame, et on veel üks- ja pole hirmu
sinna sattuda, on hirm sest nimekirjast nr.2 välja kukkuda. Seda võikski nimetada meelestatud,
kunstivärvinguga kohustuseks.

4 MEELSUS
on ise päris eraldi teema ja kas nüüd meie riigis sellest on paslik keset demokraatiat rääkida.
Meenutage Oidsalu Sirbi artiklit- niipea kui teatrist räägitakse, lähevad kõik põlema. Struktuurid,
mis toetavad suutlikkust ja järjekindlat sisulist edasiliikumist, tuleb aegajalt üle vaadata.
Tulemuslikult. Valitseb kaks suhtumist- sa oled kas ringis sees või oled juba eos niikuinii välja
arvatud. Ja vastavalt selle liigitusega enda seesmisest kaasaminemisest lähtuvalt ka organisatsioone
ellu kutsutakse ja kaasa räägitakse. Vaataks korra koos struktuuridega ka meelsused üle- enda,
organite jne. Eile käisin Manfredi Baskini-filmi esilinastusel. Sääl oli 4-5 temaga seotud teatraali,
need olid peamiselt lähedased. Vanalinnastuudio-lugu mäletate? Maestro, kellele kõige viimasena
lubati teatrit Solarise keskusesse, mäletate? 82- aastane guru, keda pole arvatud elutöö preemia
vääriliseks- sest ta pole olnud ühele võimule meelepärane ja teine ei arva temast üldse midagi.
Meelsused puhtalt...

5 PÜSIMEELSUS
Suutlikkus on millegi selge tulem. Küllap ootate ehk, et millal ma hakkan sellest konkreetsest
rääkima ja ütlen välja selle sõna, mis on määrav faktor kõige juures, et luua ja ülal hoida. Aga ei
ütle, ei nimeta üht teatud sõna. Ma olen teatraal ja õpetaja, sõna on alati imaginaarne, sellega
kaasneb ka teatud laetus. Seda laetust ma siia ruumi täna ei soovi, see ei haaku meeletuse
olemusega mingil moel. Sest ennekõike säiligu mõtlemise vabadus, ka ülemõtlemise või
uuestimõtlemise oma. See turvab stagnatsiooni vältimise. Eelpool nimetatud äratundmine, olgu siis
lihtsalt või läbi veenmise. Kuid selge on jah, et ühel päeval saabub hetk, kus stimuleeritu nõuab
jätku, veenmisest enam ei piisa ja püsistruktuure ei saagi olla mõeldud stimulatsioonist arenema.
Siin omandab tähenduse sihikindel regulaarsus, tegevuse mõttestatus loob korra. Tähtis ei ole
otseselt jõu allikas, tähtis on selle kõikumatu olemasolu. See tuleb leida ja fikseerida. Tegelikult
peaks garanteerima ka selle, et see oleks sõltumatu. Mis ei algaks mingi grupi hetketujust ja selle
grupi lagunedes ( nt korralised valimised või rotatsioonikorra möödumine ) jätab teid taas hulga
küsimustega väga halvasti poolele teele, kust tagasi kutsuda on võimatu. Sest sina, kunstnik, oled
rumalalt uskunud, et ka nemad on aatelised lõpuniminejad. Tulen tagasi Vanalinnastuudio loo
juurde. Labaselt öeldes tegi ametnik veretu vaikse paleepöörde, jättes vanad tänavale ja uued
( ennast muusikali taasäratamise või maale toomisega üles töötanud ) hiljem taas lõhkise küna ette.
Muusikaliteater omakorda läks pankrotti seetõttu, et ei suutnud riigi ( loe: minu ja sinu )
pealemakstud piletirahaga konkureerida. Midagi on säilinud- läbi kõigi nende paljude aastate loeme
Teater NO99 ( ametniku uus käik ) esitatud arvete päisest: Vanalinnastuudio. Ka ametnik tahab
looja ja asutaja olla, ainult ta ei adu, et me olemegi erinevalt ehitatud. Tema jaoks on selged valikud
ja ühekordsed projektid, ta liigub edasi järgmisele kohale- meie jaoks aastakümnete pikkune
mõtetstatud elu ja me läheme hauda. Ülepaisutatud? Vastupidi- lihtne ja aus vastus, taandage vaht
ümbert ära. Siinkohal tahan välja tuua aspekti, et järjepidevus ja projektipõhisus ei ole
vastandmõisted. Võib teha stabiilselt ühe lavastuse viie aasta kohta. Võib teha kolm lavastust elus.
Tasuks vaid meeles pidada, et mitte kõik ei ole vabatahtlikult valinud projektipõhisuse ja võimeid
tajudes sooviks ehk osaleda kaalukamalt kultuuriloomes tervikuna. Omades suuremat püsimeelsust
ja järjekindlust kui kolm projekti elus.
Majadest räägime kohe edasi- juba hiilib meil tont ringi, et kõigil võetakse majad käest ära ja tuleb
konkursipõhine truppide ränne. Shakespeare ajal töötas hästi omanikupõhine ja töötab ka täna nt
Madalmaades, kuid see on ikka kasumipõhine. Samal ajal on lubatud järjekordne betooniraha
( nende väljend ) taas leida... ehkki koppa pole maasse veel löödud, projekti on juba kärbitud ja
territooriumi valdaja ning ehitajaga pole lepped lõplikud.

6 MEELETU e. ILMA MEELETA
Hea ei ole järjekindel suutlikkuse õigustamine, õigemini sunnitus selleks- pidev väljast sunnitud
kapitalistlik üle lati hüppamine. Seda ei teki enda silmis, kui kõik on õigetel alustel, kuid on
ebaloomulik kui seda peab tegema publiku, turu ja lõputute priviligeeritud seltskondade silmis.
Turust rääkides- ei tohi seda segada ära loomuliku majandusseaduspära toimimisega, konkurents on
eluterve asi. Aga muus osas on see igavene tujude ja klannide lõputu heitlus. Ülal nimetatud
truppide majaränne on lõputute lahtiste otsadega juba siit vaadates ja ma ei ole sugugi kindel, mida
või keda nt Polygon oma asjadega niiväga tahaks taasasustada. Täna peavad NO99 ja Linnateater
isegi turu- ma kordan: isegi turu- näitajatest hoolimata end pidevalt õigustama. Seda valgustab ehk
ilmekalt nt linnaametniku selgitus: Tohver, me toetame teie etenduse väljatoomist mitte
kultuuriloomel vaid sellepärast, et linnakodanikuna on teil õigus seda teha. Nagu teil on õigus nt
ühistranspordile. Seistes täna siin meenub tahtmatult tõestisündinud anekdoot Kultuurikatlast ja
Linnateatrist. Tekitades ääretu negatiivse fooni, rikkudes lubadusi ja perspektiive, andis linn
populistlikult toona 40 miljonit Kultuurikatla tarbeks. Samal ajal sõna otseses mõttes vedeles EASis
( Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuses ) 50 miljonit, mis ei leidnud väärikat projekti. Jätame selle
teema, Raivot säästes- aga paari aastaga kanditi see Kultuurikatla 40 milj, mis oleks ehk võinud
minna nn uue areeni tarbeks, 13ks ja see maksti hiljem lihtsalt palgarahaks ja teate mis seal täna
toimub?
Ärge unustage hetkekski, et ametnik elab sinu jaoks, mitte sina ametniku. Ära lase endaga nii
talitada. Keegi ei pea üle lati hüppama, ei sina, ei tema. Tuleb olla asjade kõrgusel kogu aeg.Väärtusi toota on privileeg, neid jaotada on kohustus.

7 JÄRJE JA MEELE KINDLUS
Siin pole midagi laiendada. Lühidalt- kui vanasti vaatasime oma maja kui võimalust segamatult asju
teha ja oma truppi kui võimalikult ökonoomset inimressursi lahendust, siis vahepeal jõudsime
arusaamale, et maja ja püsitrupp on väga võimas stagneerumise ja tegevuse eesmärgi ähmastumise
allikad. Täna, muutunud oludes, on asjal uus tahk: oma maja on konkreetsemaid omakapitali hankimise võimalusi ning püsiturpp võimaldab jõuda profaanlusest taas harjutuste ja etüüdideni. Nende kahe elemendiga ongi Järje ja Meele Kindlus määratletud. Minu pärast nt Omari küün Naissaarel. Kogu selle saamislugu k.a. - mis algselt plaanis oli...
Vaadake, minul konkreetselt on maru lihtne neid asju rääkida. Ma olen nagu üliõpilane Hiina
rahutustes- ega temaga muud midagi suurt ette võtta saa kui vaid maha lasta. Ei ole peret,
vanemaid, ei töökohta, ei parteid. Aga kes seda viitsib või vajabki- jälle liiga autsaider ja hüüdja
hääl, saab veel märtriks. Olge realistid, vaadake kes siin täna saalis istub ja kes mitte. Kus peegeldused tegelikult toimuvad. Meie meelest on madal, mis nemad seal teevad. Nende meelest on tähtsusetu, mis meie mõtleme. Meie ja nemad- kas pole tuttav vastandus? Mäletate- meie olemegi nemad.
Nüüd siis- proletariaadi ülesannetest praeguses revolutsioonis:

8 MEELEÜLENE e. ÜLEMEELIK
"Aeg liigestest lahti on, mis neetud rist, et nõuab minult paikapanemist." Meie Polygonis
põhimõtteliselt selles ei osale. Stabiilsus on saavutatud teisel tasandil ja reformeerimisi uue parema
nimel ja teiste edasiaitamiseks oleme varemalt vast juba küllalt teinud. Aga me oleme avatud ja
ootel.
Revolutsioon toimub kui vanal moel enam ei saa ja uuel veel ei osata. Kui rõhututel saab mõõt täis
ja rõhujad ei ole suutelised sellega toime tulema. Nii Marxi kui ka kõikides teistes kapitalides ja
sihtkapitalides on ammu aeg luua nii tegutsemise kriteeriumid, printsiip kui ka
stimulatsioonivahendi tegeliku laekumise allikad.
Tänane printsiip- anname natuke igale poole, anname ainult loomingulist vms.... tänane tegelik
stimulatsioon ei tooda majanduslikku taasväärtust, teisisõnu juhuslikult toetatu ei saa iial
elujõuliseks, jääb sõltuvusse ning ärarippuma ja ei vabasta kohta järgmisele. Alati on võimalik
eeltöö ja silmaringi põhjal teha vahet, kes on ühekordne küsija, kes eesmärgistub perspektiivile.
Valitud inimesed selleks ongi valitud ja seatud. Esialgu piisaks kui peetaks kinni omaenda
sõnastatud arengukavast, seegi on printsiip. Kui ei suuda stimuleerida, suuda hallata kodulehte ja
pea kinni tähtaegadest.
Stimulatsioonivahendi tegeliku laekumise allikad- see on ettepanek MTÜ Eesti Vabariigile. Ma
olen kuulnud sõnastatavat aegajalt ja siinseal ka selliselt, et meil on riiklik allikas ja on selle
alternatiiv. On ikka või? Sama kõrgeima täidesaatva võimuga eesotsas? Samast allikast lähtuva
ressursiga? Jah, on pisike alternatiiv teise, peamiselt erakapitalil elava fondi näol. Kordan- see ei ole
see tasand. Loogika- mida raskemad ajad, seda rohkem on loota ressurssi aktsiisidest ning tervist
kahjustavatest maksudest- on eos haige: kunst ja kultuur kui selline peab inimesi noist eemal
hoidma. Seesama loogika ütleb ka, et mida raskem on aeg, seda suuremaks muutub kunsti ja
meelelahutuse turg ( Ott eelnevalt rääkis ), sest kunstnik aktiveerub siis, kui on kitsaskoht. Siis tekib
tõeline sõnum, mitte stagnatsioonis. Siis tekib ka kvaliteetne meelelahutus. Ja koheselt on kõik pea
peal: viina ei jooda, sest muud head asja on turul palju. Jaotatavat ressurssi jääb väheseks ning
isiklik peresisene omakapital on selgelt kasinam pakkujani jõudma. Meie MTÜ skeemid riigi ja
omavalitsuse tasandil näevad vaid ühte allikat. Sellega seoses korraks väike põige: Veikko
Huovinen- Joodiku eetika: joobes olekus avalikus kohas viibimise eest tehakse rahatrahv. Riik saab
topelt makstud- alkoholiaktsiis + haldusrikkumine. Jooge, aga ärge olge purjus!
Aga. Aastakümneid on vingerdatud stimuleerimise vormi ümber, selle asemel, et sätestada ressurss
sarnaselt RO või rahvusringhäälingu seadusele. Ääremärkena eelpool kõnelejale- vaevalt, et RO
Estonia ise vabatahtlikult soomlastele orienteerub, see on nende sundlahend. Tõsi, praegune statuut
ja ka ajalooline sõnastab meie stimulatsiooniorgani riigist täiesti sõltumatuks. Aga ka sel moel on
tahetud minna sellegi tänase laekumisallika kallale. Meeletult saadab ärimaailm signaale, et miks
puudub maksusoodustus sponsorluselt ja seda pareeritakse vätega- vaadake milliseks rahapesuks
läks spordis. Sport sai hiljuti dopinguga ka maailmakuulsaks. Kaljuste ja Klas ja Järvi ja Tüür ja Pärt
on ka maailmakuulsad, ilma dopingujamata?
Meenutan siinkohal teile riigi olemust: riik on vabatahtlik inimeste ühendus, hõlbustamaks
asjaajamist maailmaga. Mittetulundusühing. Meenutan siinkohal raporteid miljardeis kasumlikest
riigiettevõtteist. Meenutan õpetajatest, kultuurist, päästest, arstidest. Nii nagu 1918
iseseisvusdeklaratsiooniga kokku lepiti, võib rahulikult nt rahvahääletusega ka laiali saata. Keegi
nimetas FB-s, et hüvede jaotamine toimub koolkondade suva järgi. Eestis- koolkonnad? Nimetame
neid ikka malevakaaslasteks või lapsepõlvesõpradeks, mis koolkonnad?
Minul on endiselt kaks ettepanekut signaaliks: peatada kolmeks kuuks kogu kultuuri kättesaadavus
Eestis. Ka meedia tasandil. Teiseks: ühendustel ja institutsioonidel loobuda vabatahtlikult täielikult
stimulatsioonist, mis on jaotatud ülalnimetatud printsiibitusest lähtuvalt. Sest ainult nõnda tekivad
olukorrad, kus kutsutud ja seatud on sunnitud oma tegevusi hindama. Neil nimelt on kohustus
stimulatsioon laiali jagada. Raske, kui keegi ei taha saada. Arvate, et see on naivistlik? Meenutage, me
saime hakkama Balti ketiga, meie revolutsioon oli veretu, laulev... Emotsionaalsel alusel
kokkulepe on selle asja nimi. Kas maailm pöördus? Pöördus.
Kui muud ei juhtu, siis te mäletate, et ma seda soovitasin. See on teisse nüüd sisse pandud.
Kui arusaam ja veendumus on olemas, on vaatepunkt- siis on saavutatud suutlikkus ja järjepidevus
ja siis võime südame rahuga öelda:
„Ma ei ole kunagi uskunud ühtainust tõde. Ei enda ega kellegi teise oma. Ma usun, et kõik
koolkonnad, kõik teooriad võivad teatud kohas, teatud ajal kasulikud olla. Kuid ma olen avastanud,
et elada on võimalik üksnes kirglikult, täielikult mingi vaatepunktiga samastudes.
Ent sedamööda, kuidas aeg möödub, kuidas muutume meie ise ja muutub maailm, teisenevad ka
sihtmärgid ja vaatepunkt nihkub paigast. Et vaatepunktist oleks üldse kasu, peab end sellele
jäägitult pühendama, peab seda kaitsma elu ja hinge eest. Ja samal ajal sosistab sisimas üks hääl:
„Ära võta seda liiga tõsiselt. Kui vaja, anna järele.“ Nagu ütles Peter Brook.

Teadlikult või tahtmatult kasutas Andres Noormets oma viimase lasteluulekogu tutvustuses
väljendit: teatritööline- näitleb, lavastab, kujundab, teeb kõike. Kujundab arvamust. Võtab vastu
seadusi.
Teistkordne vabariik algas loomeliitudest. Meil on endiselt see jõud.
Seega, relvile, seltsimehed!